Juridische informatie

Bepaal je cookievoorkeuren

Privacyverklaring

Twain is een merk van Econopolis Wealth Management NV. Uw gegevens komen dan ook terecht in de Econopolis Group. Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Econopolis Group (hierna “Econopolis” genoemd), waaronder de volgende vennootschappen vallen:

 • Econopolis NV, met zetel te Sneeuwbeslaan 20, bus 12, in 2610 Wilrijk
 • Econopolis Wealth Management NV, met zetel te Sneeuwbeslaan 20, bus 12, in 2610 Wilrijk
 • Econostrategy NV, met zetel te Sneeuwbeslaan 20, bus 12, in 2610 Wilrijk
 • Econodigital BVBA, met zetel te Sneeuwbeslaan 20, bus 12, in 2610 Wilrijk
 • Econopolis Switzerland SA, met zetel te Quai des Forces Motrices 14 | CH-1204 Genève, Zwitserland

 

Deze vennootschappen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren als natuurlijke persoon.

 

Welke gegevens verwerkt Econopolis?

Econopolis verwerkt enkel gegevens die relevant zijn met betrekking tot de relatie die u met Econopolis heeft.

Indien u geen klant bent, zal Econopolis in principe niet over uw gegevens beschikken, tenzij u deze zelf invoert in het contact center, of in een inschrijvingsformulier voor één van onze events of nieuwsbrieven. In dat geval beschikt Econopolis enkel over uw contactgegevens en over de geanonimiseerde statistieken die wij tijdens onze elektronische mailings verzamelen om na te gaan of onze nieuwsbrieven door de geadresseerden geopend worden.

Verder bestaat de mogelijkheid dat onze bestaande klanten of connecties ons doorverwijzen naar u, omdat zij overtuigd zijn dat u interesse hebt in onze diensten. Wanneer dit het geval is, zullen wij u informeren dat wij over uw gegevens beschikken. U kunt ons steeds vragen om geen verder contact op te nemen.

Wanneer u een klantenrelatie wenst aan te gaan met Econopolis via het Twainkanaal, zijn we wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te vragen. Het gaat hier om uw identiteitsgegevens, contactgegevens, familiale situatie, uw kennis omtrent financiële producten, uw financiële situatie, en uw beleggingsdoelstellingen. Deze gegevens worden opgevraagd aan de hand van de “persoonlijkheidstest”, de vragenlijst betreffende de persoonlijke waarden, de risicotolerantievragen, en tijdens het klantengesprek tijdens de onboarding procedure.

Tijdens de klantenrelatie beschikt Econopolis ook over de transactiegegevens die betrekking hebben op de rekening die u door ons laat beheren.

Als websitebezoeker laat u bepaalde gegevens achter die de browser toelaten u als individuele bezoeker te identificeren. Over deze gegevens kan u meer lezen in ons cookie statement. Uw cookievoorkeuren kan u ook aanpassen in de cookie tool op de Twain website.

 

Met welk doel en op basis van welke rechtsgrond verwerkt Econopolis mijn gegevens?

Indien u een contractuele relatie met ons aangaat, verwerkt Econopolis uw persoonsgegevens met als primaire doel u op reglementaire wijze te kunnen laten genieten van onze dienstverlening, die aan uitgebreide wetgeving onderhevig is.

Uw persoonsgegevens dienen om na te gaan op welke manier wij uw vermogen kunnen beheren, u beleggingsadvies kunnen geven, uw orders kunnen doorgeven of u beleggingsverzekeringen aanbieden.

Verder brengen wij een persoonlijk aspect in onze dienstverlening: graag brengen wij u op de hoogte van de laatste nieuwigheden en nodigen wij u uit op onze events.

Om na te gaan of onze events en nieuwsbrieven relevant zijn voor de geadresseerden, gaan we via geanonimiseerde statistieken na of onze mails geopend werden.

In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen aan derde partijen.

 

Waar stuurt Econopolis persoonsgegevens heen?

In het kader van uw contractuele relatie met ons doen wij beroep op derde partijen (zoals de bewaarnemers van uw effecten) en zijn we genoodzaakt uw identificatiegegevens naar hen te sturen opdat zij een rekening kunnen openen op uw naam.

Uw gegevens worden verwerkt in portfoliomanagementsystemen die aangeleverd worden door derde partijen. Deze partijen krijgen enkel toegang tot het systeem voor onderhoudsdoeleinden.

Verder maken wij ook gebruik van derde partijen om gegevens op te slaan (cloud storage providers), zodat wij de continuïteit van onze dienstverlening kunnen garanderen en niet afhankelijk zijn van één fysieke opslaglocatie. Deze derde partijen voldoen aan de Europese privacy standaarden.

Voor het organiseren van events werken wij samen met bepaalde organisatoren om de praktische regelingen te treffen, en met advertentiebureaus om de uitnodigingen te versturen. Deze partijen krijgen enkel de minimale gegevens die nodig zijn om deze events in goede banen te leiden.

Aangezien Econopolis gereglementeerde diensten verleent, bestaat de mogelijkheid dat de financiële toezichthouder (FSMA) gegevens opvraagt. In dat geval is Econopolis verplicht om deze gegevens door te geven.

Verder hebben ook gerechtelijke instanties, administratieve autoriteiten en de politie de mogelijkheid om gegevens op te vragen in het kader van een onderzoek.

 

Welke rechten hebt u?

Uw persoonsgegevens zijn nog steeds van u, daarom kan u bepaalde rechten uitoefenen.

 • U mag ons steeds vragen om inzage te krijgen in uw klantendossier, of andere gegevens die wij eventueel over u bewaren, zoals deze die u ons verleend hebt in het contact center;
 • U kan ons ook vragen om gegevens te corrigeren, indien u vaststelt dat wij deze fout geregistreerd hebben;
 • Bepaalde gegevens kan u laten wissen;
  • Let wel, indien wij wettelijk of contractueel verplicht zijn bepaalde gegevens bij te houdenkunnen wij deze niet wissen.
 • U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door Econopolis.
  • Aangezien het overgrote deel van de gegevens die wij verwerken onder een wettelijke verplichting vallen, kunnen wij hier niet altijd op in gaan.
 • U heeft het recht om ons te vragen uw gegevens over te dragen naar uzelf of een derde. Dit kan u echter enkel uitoefenen voor de gegevens die wij digitaal bewaren. Papieren dossiers vallen hier niet onder.
 • U kan ons vragen om de verwerking van uw gegevens tijdelijk een halt toe te roepen, wanneer u vermoedt dat wij uw gegevens zonder correcte rechtvaardiging verwerken.
 • U kan steeds uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken, indien u die voordien gegeven had voor een specifieke activiteit.

 

Om uw rechten uit te oefenen kan u steeds een mailtje sturen naar: compliance@econopolis.be.

Of per brief naar: Compliance Econopolis, Sneeuwbeslaan 20, bus 12, 2610 Wilrijk.

Binnen 30 kalenderdagen zal uw verzoek gehoor krijgen en informeren wij u in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen en mogen voldoen.

Hoe dan ook zullen wij, alvorens in te gaan op uw verzoek, uw identiteit verifiëren. Dit doen wij om te voorkomen dat iemand anders in uw plaats toegang krijgt tot uw gegevens.

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop Econopolis uw gegevens of klachten behandelt, kan u steeds de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren.

Hoelang houdt Econopolis persoonsgegevens bij?

Econopolis houdt uw gegevens enkel bij zolang deze nodig zijn in uw klantendossier, en zo lang de wetgever dit vraagt.

Doorgaans houden wij uw klantendossier bij tot 10 jaar na de beëindiging van de klantenrelatie, omwille van de financiële en boekhoudregelgeving.

Indien u geen klant bent, en u zich wenst uit te schrijven voor onze nieuwsbrieven en events, dan verwijderen wij uw gegevens zo snel mogelijk uit onze mailing lijst na ontvangst van uw bericht.

 

 

Bijkomende vragen?

Met vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kunt u steeds terecht bij ons terecht via compliance@econopolis.be.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft aan te passen.

Cookies hebben een beperkte “houdbaarheidsdatum”. Sommige (de sessiecookies) verdwijnen zodra u uw browser aflsuit, andere (de permanente cookies) blijven langer aanwezig. U kan cookies steeds zelf verwijderen volgens de instructies die hieronder uitgelegd worden.

 

Waarvoor gebruikt deze website cookies?

Het primaire doel van de cookies op deze website is ervoor zorgen dat de communicatie tussen de website en uw apparaat vlot verloopt. De Twain website slaat ook enkele cookies op om ervoor te zorgen dat de site aangepast is aan uw voorkeuren (zoals de taal waarin u deze website leest). Dit zijn de zogenaamde functionele cookies. Deze cookies laten u ook toe om in te loggen op de website en om uw antwoorden op de vragen in de simulator en onboarding module op te slaan. Zonder deze cookies is dit niet mogelijk.

Bepaalde cookies (analytische cookies) zullen statistische gegevens bijhouden over het gebruik van de website, opdat wij de website kunnen verbeteren in de toekomst. Deze cookies geven enkel informatie over hoeveel keer een bepaalde pagina werd bezocht, en sturen enkel kwantitatieve, geanonimiseerde gegevens door, wij kunnen dus niemand identificeren of “targeten” aan de hand van deze cookies. U ontvangt dus geen reclame door het gebruik van onze cookies, noch volgen wij u zodra u onze website verlaat.

Verder vindt u op deze site ook nog enkele zogenaamde “social plug-ins” terug die u toelaten om onze inhoud te delen op Twitter, LinkedIn, of andere social media kanalen. Deze plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u hierop klikt. Er worden door deze plug-ins dus geen gegevens op uw apparaat opgeslagen voor u deze zelf activeert.

 

 

 

 

Welke cookies worden opgeslagen?

 

Naam van het cookie

Doel

Levensduur

Alle bezoekers

 

 

_ga

Dit cookie zorgt voor het aanmaken van een willekeurig userID voor de websitebezoekers, opdat we kunnen zien of een unieke bezoeker de website bezoekt. Dit cookie wordt verder niet gelinkt aan persoonsgegevens zoals uw IP adres of gebruikersnaam. We verzamelen enkel geaggregeerde statistieken.

2 jaar

_gat

Dit cookie houdt in de gaten hoeveel requests er aan de servers gericht worden, om ervoor te zorgen dat de servers niet overladen worden. . Dit cookie wordt verder niet gelinkt aan persoonsgegevens zoals uw IP adres of gebruikersnaam. We verzamelen enkel geaggregeerde statistieken.

10 minuten

_gid

Dit cookie zorgt voor het aanmaken van een willekeurig userID voor websitebezoeker,s gelinkt aan de pagina’s die bezocht worden. Dit cookie wordt niet gelinkt aan persoonsgegevens zoals uw IP adres of gebruikersnaam. We verzamelen enkel geaggregeerde statistieken.

24 uur

pll_language

Dit cookie slaat uw taalvoorkeuren op, zodat de website in de juiste taal weergegeven wordt wanneer u deze bezoekt. Dit cookie wordt niet gelinkt aan persoonsgegevens zoals uw IP adres of gebruikersnaam.

1 jaar

Cookies Directive

Dit cookie onthoudt uw cookievoorkeuren

Onbepaalde duur

OptanonAlertBoxClosed

Dit cookie onthoudt of u de cookie banner reeds heeft weggeklikt of niet.

1 jaar

OptanonConsent

Dit cookie onthoudt of u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de niet-functionele cookies op de website.

1 jaar

Ingelogde bezoekers

 

 

a

 

Dit cookie dient om u te authenticeren nadat u ingelogd bent

Sessie

Pva

 

Dit cookie is noodzakelijk om u toe te laten door te gaan naar de tweede stap in het onboardingproces van Twain

7 dagen

pvaId

 

Dit cookie linkt uw ‘Personal Value Assessment’ in de eerste stap van de onboarding naar uw account.

7 dagen

ItsMe.nonce

 

Dit cookie linkt de sessie aan een ID-token om ingelogd te blijven.

1 uur

_fbp (Mailchimp)

Dit is een marketing cookie. Dit cookie wordt gebruikt door Mailchimp

3 maand

_ga (Mailchimp)

Dit cookie verzamelt statistische gegevens over het website gebruik en is verder niet gelinkt aan persoonsgegevens zoals een IP- of e-mailadres

2 jaar

_gcl_au

Dit Google Analytics cookie verzamelt geaggregeerde statistische gegevens over de websitebezoekers.

2 maand

_mcga

Dit cookie verzamelt statistische gegevens over het website gebruik en verzendt deze gegevens naar Mailchimp, een derde partij die voor Twain gebruikt wordt om de e-mailcommunicatie te vereenvoudigen. Dit cookie verzamelt geen direct identificeerbare gegevens zoals een IP adres.

 

_mcid

Dit cookie zorgt voor het aanmaken van een willekeurig userID voor websitebezoekers gelinkt aan de pagina’s die bezocht worden. Dit cookie wordt niet gelinkt aan persoonsgegevens zoals uw IP adres of gebruikersnaam. We verzamelen enkel geaggregeerde statistieken. Dit cookie verzendt deze statistieken door naar Mailchimp, een derde partij die voor Twain gebruikt wordt om de e-mailcommunicatie te vereenvoudigen.

1 jaar

optimizelyEndUserId

Dit is een marketing cookie dat een unieke ID aanmaakt per website bezoeker.

6 maand

 

 

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Deze links geven u meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies.

 

Voor meer algemene informatie over cookies, kan u terecht op http://www.allaboutcookies.org/

 

Bepaal je cookievoorkeuren

Onze vermogensbeheerders combineren jarenlange ervaring met de oneindige mogelijkheden van technologie. Zo creëren we een op-maat-gemaakte beleggingsportefeuille. 
U kan starten vanaf een belegbaar vermogen van €200.000

Start met Twain